İSKƏLƏ

is. [ ital. ] Dənizdə, göldə gəmilərin yanaşması üçün körpü.
Qaraşəhər iskələsində yan-yana durmuş qayıqlar dolur, boşalırdı. A.Şaiq.
Paroxodun hərəkətinə yarım saat qalmış [Sarıköynəyi] evdən alıb iskələyə gətirdim. S.Hüseyn.

// Bu cür körpüləri olan şəhər.
…Murmansk yalnız iskələ deyil, o, balıq və meşə sənayesi, dəri emalı, gübrə istehsalı ilə … dünyada məşhurdur. Mir Cəlal.

İSKAMYA
İSKƏMLƏ

Digər lüğətlərdə