İSLAHATÇILIQ

is. İnqilabi, sinfi, siyasi mübarizəni inkar edərək, xırda islahatla kifayətlənmə siyasəti; reformizm.
İSLAHATÇI
İSLAHEDİCİ

Digər lüğətlərdə