İTAƏTLİ

sif. İtaətdən çıxmayan, tabe olan, itaət edən; müti, intizamlı.
[İblis:] Heç maraq etmə, əmin ol, o mənim ən itaətli qulumdur daim. H.Cavid.

İTAƏTKARLIQ
İTAƏTLİLİK

Digər lüğətlərdə