İTBOĞAN

is. bot. bax novruzgülü. İtboğanın bəzi növləri dekorativ bitki kimi becərilir.
İTBAZLIQ
İTBURNU

Digər lüğətlərdə