İYDƏLİ

sif. İydə ağacları olan. İydəli bağ.
İYDƏ
İYDƏLİK

Digər lüğətlərdə