İZ-ƏSƏR

bax iz-əlamət.
□ İz(i)-əsər(i) qalmamaq (olmamaq, görünməmək) – bax izi-əlaməti qalmamaq (olmamaq, görünməmək) (“iz-əlamət”də).
İZ-ƏLAMƏT
İZ-TOZ

Digər lüğətlərdə