İZOLYASİYALI

sif. tex. İzolyasiyası olan. İzolyasiyalı məftil.
İZOLYÁSİYA
İZOLYÁTOR

Digər lüğətlərdə