İZZƏTİ-ŞƏRƏF

is. Hörmət, şərəf, etibar, yüksəklik. Ailənin izzəti-şərəfini qorumaq.
İZZƏTİ-NƏFS
İZZƏTLİ

Digər lüğətlərdə