KÜÇƏ-BAZAR

top. Küçələr və bazarlar birlikdə; küçələr, bazarlar.
Bu məsələ yalnız qəzetlərdə deyil, küçə-bazarda, meydan və yığıncaqlarda da insanları məşğul edirdi. M.İbrahimov.
Küçə-bazardan adamın ayağı çəkilirdisə də, çay qırağından hələ çalğı səsi eşidilirdi. Ə.Əbülhəsən.

KÜÇƏ
KÜÇƏBƏKÜÇƏ

Digər lüğətlərdə