KEFİ KÖK

şad, nəşəli, şən; ~ kefi saz, kefi kök, damağı çağ.

KEFİ KORLANMAQ (POZULMAQ)
KEFİ KÖK, DAMAĞI ÇAĞ