KIN

n top. i. qohum-əqrəba, qohumlar; qohum; ailə; blood ~ qan qohumu / qohumları; He’s kin to me O mənim qan qohumumdur

KILOWATT
KIND

Digər lüğətlərdə