LAMPLIGHT

n lampa işığı; in the ~ lampa işığında; Her face was pale in the lamplight Lampa işığında onun sifəti solğun idi

LAMP
LAMPOON