MAHNI

is. Nəğmə, hava, şərqi. Mahnı oxumaq.
– Sovqat gətirər quşlar; Sizə gözəl mahnılar. A.Səhhət.
[Vaqif:] Qapıçı, qapıçı, çağır gedəni! Oğul! Lap oyatdı o mahnı məni. S.Vurğun.

□ Mahnı demək (oxumaq) – səslə nəğmə oxumaq.
Çobanlar düdük çalar, mahnı oxuyar, dadlı-dadlı söhbət edərdilər. A.Şaiq.
Ətrafda quşlar batıb gedən günəşə son mahnılarını oxuyurdular. S.Rəhman.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAHNI MAHNI Onlar içəri keçdilər və Yunis yeni yazdığı mahnının məşqinə başladı (X.Hasilova); AHƏNG (köhn.) Bəzi ahənglərin şad eyləyir; Qəlbi yatmışları na
  • MAHNI nəğmə — layla
MAHNA
MAHPARƏ

Digər lüğətlərdə