MİLLƏT

is. [ ər. ]
1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən sabit birliyi.
2. Dövlət, ölkə mənasında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİLLƏT MİLLƏT [Müqim bəy:] Əlbəttə, milləti qorumaq, onun malını, mülkünü saxlamaq üçün müvəqqəti də olsa ixtiyarat lazımdır! (S
  • MİLLƏT əhali — xalq — kütlə — camaat
MİLLƏNMƏK
MİLLƏTÇİ

Digər lüğətlərdə