MODERATOR

n 1. hakim; aradüzəldən; vasitəçi; 2. iclasın sədri; sədrlik edən; 3. amer. şəhər yığıncağının sədri; 4. müfəttiş-nəzarətçi; 5. humanitar fənlər üzrə bakalavr dərəcəsi almaq üçün tədqiqatçı; 6. tex. tənzimləyici

MODERATION
MODERN

Digər lüğətlərdə