MODERN

modern1

n 1. modern; müasir adam: yenilikçi ideyalara sahib olan adam və s.: 2. : the ~s müasir yazıçılar / rəssamlar

modern2

adj müasir, çağdaş; yeni; ~ architecture müasir / çağdaş memarlıq; ~ inventions yeni ixtiralar; in ~ times indiki vaxtlarda; müasir / çağdaş dövrdə; ~ languages müasir dillər; Modern English müasir ingilis dili; ~ history çağdaş / müasir tarix; ~ school İngiltərədə klassik dillərin tədris edilmədiyi məktəb

MODERATOR
MODERNISATION

Digər lüğətlərdə