NAILER

n mıx / mıxça, istehsal edən fəhlə, mıx / mıxça / mismar qayıran usta

NAILED-UP
NAILERY