NAILED-UP

adj tələsik / başdansovdu görülmüş; ~ drama başdansovdu yazılmış dram

NAILDRAWER
NAILER