NAIVE

adj (həm də napve) sadə, sadədil, sadəlövh; ürəyiaçıq; ~ people sadədil / sadəlövh adamlar; a ~ person sadə / sadədil / sadəlövh adam; a ~ question sadəlövh sual; to be politically ~ siyasətdə sadədil olmaq; It’s naive to believe he’ll do what he says Onun dediyini edəcəyinə inanmaq sadəlövhlükdür

NAILERY
NAIVELY