NAKED

adj 1. çılpaq, lüt, açıq, üryan; a ~ child çılpaq / lüt / üryan uşaq; ~ body çılpaq / lüt / üryan bədən; She stood there completely naked O, orada tamam çılpaq dayanmışdı; 2. sıyrılmış, qınından çıxarılmış; ~ sword sıyrılmış / qınından çıxarılmış qılınc; 3. çılpaq, bitkisiz; ~ trees çılpaq ağaclar; ~ hills çılpaq / bitkisiz təpələr / dağlar; 4. boş, döşənməmiş; a ~ room döşənməmiş otaq; 5. açıq, açıq-aydın; ~ truth açıq / açıq-aydın həqiqət; to go about ~ çılpaq / lüt gəzmək; 6. əsassız, sübutsuz, dəlilsiz; ~ promise əsassız / boş vəd;

◊ with the ~ eye adi gözlə; as ~ as my mother bore me çıl-çılpaq, lüt-üryan, anadangəlmə lüt

NAIVETY
NAKEDLY