NAIVETY

n 1. sadəlik, sadəlövhlük, sadədillik; 2. təbiilik, məsumluq

NAIVELY
NAKED