NAKEDNESS

n lütlük, çılpaqlıq, üryanlıq; səfalət; ~ and hunger in the poor village kasıb kənddə səfalət və aclıq

NAKEDLY
NAMBY-PAMBY