NAMBY-PAMBY

namby-pamby1

n 1. naz, naz-qəmzə, işvə; ədabazlıq; 2. həssaslıq, nazikürəklik, incəqəlblik

namby-pamby2

adj 1. nazlı, nazlı-qəmzəli, əzilib-büzülən, əda satan, ədalı, 2. həssas, nazikürəkli, incəqəlbli

NAKEDNESS
NAME