NAMELESS

adj 1. adsız, adı olmayan, naməlum; a ~ village adsız / naməlum kənd; a ~ grave adsız / naməlum qəbir; 2. anonim, adı çəkilməyən / deyilməyən; a rogue who shall be ~ adını çəkmədiyimiz fırıldaqçı / dələduz; 3. aztanınan, tanınmayan; 4. təsvir edilə bilməyən, təsvirəgəlməz; a ~ longing təsvirəgəlməz arzu; 5. qeyri-qanuni / kəbinsiz doğulmuş; a ~ child kəbinsiz doğulmuş uşaq, bic

NAME-STUDY
NAMELY