NAMELY

adj yeni, daha doğrusu; Arabic is written in the opposite direction to English, namely from right to left Ərəbcə ingilis dilindən fərqli olaraq əks istiqamətdə yazılır, yəni / daha doğrusu, sağdan sola

NAMELESS
NAMESAKE