NAPPY

nappy1

n qundaq, bələk; to change the baby’s ~ körpənin bələyini dəyişmək

nappy2

adj toxuc. xovlu, tüklü (parça haq.)

NAPLESS
NARCISM