NARCISSISM

n özünü bəyənmə; özünə vurulma, özünü sevmə, özünə vurğunluq

NARCISM
NARCISSIST