NARCISSIST

n özünəvurğun / özünüsevən adam

NARCISSISM
NARCISSISTIC