NARCISSUS

n 1. bot. nərgizgülü; 2. məc. öz-özünə vurulmuş / aşiq olmuş adam

NARCISSISTIC
NARCOMANIA