NARCISSISTIC

adj özünüsevən, özünəvurğun

NARCISSIST
NARCISSUS