NARCOTIZATION

n tib. narkozlaşdırma; narkoz vermə, bihuş etmə, huşsuzlaşdırma

NARCOTIST
NARCOTIZE