NARCOTIZE

v narkoz vermək, huşsuzlaşdırmaq, bihuş etmək, yatırmaq

NARCOTIZATION
NARK