OSMANLI

Türkiyədə yaşayan türklərin köhnə adı.
Osmanlı deyir ki, millət azad olsun… M.Ə.Sabir.

OSETİNLƏR
OSMANLILAR

Digər lüğətlərdə