OVA

is. dan. Düzənlik, düzəngah, düzən yer; ovalıq.
Bizimdir bu əngin, atlas ovalar; Qoynunda qartal bəsləyən qayalar. A.Şaiq.
Çöldə traktorun səsi canlanır; Ovalar şənlənir, həyəcanlanır. S.Vurğun.

OV
OVAL

Digər lüğətlərdə