PUBLİSİST

[ lat. ] İctimai-siyasi mövzuda əsərlər yazan yazıçı; mühərrir. Böyük realist sənətkar olan N. Nərimanov eyni zamanda ehtiraslı bir publisistdir. M.Arif.
PSİXOZ
PUBLİSİSTİK

Digər lüğətlərdə