QICQIRMAQ

f. İstidən, çox qalmaqdan və s. səbəblər üzündən turşuyub xarab olmaq, şişib qoxumaq. Qatıq qıcqırıbdır.
// Qıcqırma halında olmaq, turşumaq, acımaq. Xəmir qıcqırıbdır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QICQIRMAQ turşumaq — acımaq

Etimologiya

  • QICQIRMAQ Acı sifətindən əmələ gəlib. Qabaqlar acığır kimi olub, sonra fonetik dəyişmələrə məruz qalıb və qıcğır şəklinə düşüb (qışqır, hayqır sözlərinin modeli
QICQIRMA
QICQIRMIŞ

Digər lüğətlərdə