QƏLBİ QIRILMAQ (SINMAQ)

incimək; ~ ürəyi sınmaq, könlü qırılmaq.

QƏLBİ QAN AĞLAMAQ
QƏLBİ SIXILMAQ