QAB DİBİ YALAMAQ

yaltaqlanmaq, yaltaqlıqdan bəhrələnmək; ~ qazan dibi yalamaq.

KÜYƏ GETMƏK
QABAĞA APARMAQ