QAZANCLI

sif. Gəlirli, mədaxilli, faydalı, istifadəli, mənfəətli. Qazanclı iş. – Keykavusun din xadimlərinə münasibəti də qəribədir.
O, din xadimi olmağı ən faydalı, ən xeyirli və ən qazanclı sənət hesab edir. Qabusnamə”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QAZANCLI qazanclı bax mənfəətli
  • QAZANCLI faydalı — xeyirli — mənfəətli — mədaxilli — gəlirli

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • QAZANCLI QAZANCLI – ZƏRƏRLİ Bundan sonra hərgiz dəxi belə qazanclı səfərdən geri qalmayacağam (M.F.Axundzadə); Mən paytaxtı zərərli ünsürlərdən təmizlədiyim za
QAZANC
QAZANCSIZ

Digər lüğətlərdə