QEYRİ-BELƏ

sif. dan. Başqa cür. Belədir, ya qeyri-belə?
QEYRİ-ANTAQONİST
QEYRİ-BƏDİİ

Digər lüğətlərdə