QOBÓY

is. [ fr. ] Nəfəsli musiqi aləti.
QOBELEN
QOBU

Digər lüğətlərdə