QOL-QANADI SINIB YANINA DÜŞMƏK

sarsılmaq; ~ ruhdan düşmək, qol-qanadı qırılmaq.

QOL-QANADI QIRILMAQ
QOL-QANADINI QIRMAQ