RABIDITY

n 1. quduzluq; 2. qəzəb, acıq, qeyz, azğınlıq, qudurğanlıq

RABID
RACE