RACER

n 1. yürüşçü, yarışçı; 2. cıdır atı; 3. yarış qayığı; 4. itigedən / sürətli gəmi; 5. yarış avtomobili

RACEHORSE
RACIAL