RADICALLY

adv 1. başlı-bütünlü; English is radically a Germanic language ingilis dili başlı-bütünlü german dillərinə aiddir; 2. tamamilə, tamam-kamal, büsbütün; ~ mistaken tamamilə səhv etmiş; 3. qəti surətdə; to have ~ different views tamamilə / büsbütün fərqli fikirlərə malik olmaq

RADICALITY
RADIO