ROMAN

is. [ fr. ]
1. Həcmcə böyük, adətən nəsrlə yazılmış böyük hekayə. M.S.Ordubadinin tarixi romanları. – “Bahadır və Sona” öz üslubu ilə də fərqlənir.
Bu kiçik roman lirik səpkidə yazılmışdır. M.Arif.
Bu iki nəfərlik balaca ailənin roman qədər uzun, faciə qədər ağır bir keçmişi vardır. Mir Cəlal.

2. dan. Kişi ilə qadın arasında yaranan sevgi macərası; eşqbazlıq.

Etimologiya

  • ROMAN Etimoloji mənası “latın dilindəkindən fərqli olaraq, roman dilində yazılan” (əsər) deməkdir, fransız sözüdür
ROMALI
ROMANÇI

Digər lüğətlərdə