SIÇRATMA

Sıçratmaq”dan f.is.
SIÇRANTI
SIÇRATMAQ

Digər lüğətlərdə