SIÇRAYIŞVARİ

sif.zərf Sıçrayışlarla (3-cü mənada) inkişaf edən, baş verən; qeyrimüntəzəm. Sıçrayışvari inkişaf.
SIÇRAYIŞLI
SIFIR

Digər lüğətlərdə