SIĞIRÇI

is. Mal-qara çobanı; naxırçı. [Sona xanım:] …Xalça burda qalıbdır.
Yerdən qalxıb gəldim götürəm ki, tezdən sığırçıya, buzovçuya rast gəlib aparmasın. M.F.Axundzadə.
Bizim qarabaş qız sığırçımızı oyadırdı. A.Divanbəyoğlu.
Gəlir cənazəsi Hacının kəndə; Çoban, sığırçılar dağda, çəməndə; Baxırlar uzaqdan qanlı karvana. H.K.Sanılı.

SIĞIR
SIĞIRÇIN

Digər lüğətlərdə