SIX-SIX

zərfsif.
1. Çox sıx, bir-birinə çox yaxın, bitişik. Sıx-sıx kollar. Ağaclar sıxsıx əkilmişdir.
2. Tez-tez, hər addımda. Belə hallara sıxsıx təsadüf edilir.
SIX
SIXAC

Digər lüğətlərdə